L’Agrupació ha obert una subscripció popular aquest mes d’abril on la gent que ho vulgui podrà fer la seva aportació econòmica per poder finançar els nous vestits, una reproducció d’una pintura d’en Martí Valero.