Concurs fotogràfic sobre el ball de bastons

Participants. S’hi poden presentar totes les persones interessades de qualsevol edat.

Tema. El ball de bastons de Vilanova.
Aquest concurs pretén fomentar la creativitat plàstica en l’àmbit del ball de bastons de Vilanova.

Format. La imatge fotogràfica és lliure.

Obres. Cada participant presentarà, com a màxim, tres fotografies, que poden ser en color, blanc i negre o en qualsevol altra tècnica (virat, acolorit…)

Presentació. Les obres aniran muntades en cartró o paspartú de 40×50

Identificació. Les fotografies es presentaran en un sobre tancat i identificades, al darrere de la fotografia, amb el nom, cognoms, edat, adreça i telèfon de l’autor/a.

Drets d’inscripció. Gratuïts

Premis.
1r premi. 180 Euros
2n premi. 90 Euros
3r premi. 60 Euros
4rt premi. Material fotogràfic
5è premi. Material fotogràfic

Consideracions generals. L’organització posarà la màxima cura en la manipulació i conservació de les fotografies i no es farà responsable dels accidents que puguin produir-se en les obres presentades.

Les persones concursants només podran optar a un premi. Si un autor/a comet falta greu, la seva obra serà desqualificada i el possible premi atorgat serà per al/la següent concursant classificat/da.
Una vegada finalitzat el període de devolució de les obres, aquelles no retirades passaran a ser propietat de l’Agrupació de Balls Populars de Vilanova i la Geltrú.

L’organització es reserva el dret de concedir accèssits valorats en 30 euros.

Les obres guanyadores del 1r premi i dels accèssits passaran a ser propietat de l’Agrupació de Balls Populars de Vilanova i la Geltrú, que es reserva el dret de la seva publicació i difusió. En qualsevol cas sempre es farà esment del nom de l’autor/a.

Qualsevol cas no previst en aquesta normativa serà resolt per l’organització.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes normes.

Termini d’admissió. El termini de presentació és el dia 4 de setembre de 2002. Les fotografies es podran lliurar al l’Agrupació de Balls Populars de Vilanova, carrer Major, núm 73, de 7 a 9 h de la tarda.

Lliurament de premis. El dia 13 de setembre a partir de les 20.00 h, a la sala d’exposicions del TOC, carrer de Sant Sebastià, núm 11.

Exposició. L’exposició s’inaugurarà el divendres 13 de setembre, a les 20.00 h, a la sala d’exposicions del TOC, carrer de Sant Sebastià núm, 11.

Jurat. El jurat estarà format per:
Una persona relacionada amb el món de la fotografia.
Una persona relacionada amb el Ball de Bastons de Vilanova.
Una persona relacionada amb ambdós móns.
El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis.

Avaluació de les obres. La valoració de les obres conjugarà vessants artístics i d’adequació temàtica.

Devolució de les obres. Les obres presentades a concurs seran retornades del 7 al 31 d’octubre de 2002, a l’Agrupació de Balls Populars de Vilanova i la Geltrú.


Organitza: Agrupació de Balls Populars
Col·labora: Col·lectiu Fotogràfic de l’AV de Sant Joan
En conveni amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Share This